APPARTEMENET KOPEN AMSTERDAM

appartemenet kopen Amsterdam

appartemenet kopen Amsterdam

Blog Article

Ik wil een woning verhuren. Aan welke regels moet ik voldoen?

Als u eigenaar bent van een woning in Amsterdam, dan mag u deze verhuren. Als u uw woning voor langere tijd wilt verhuren dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

U berekent volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel hoeveel huur u maximaal voor uw woning mag vragen. Hoe dat werkt, vindt u op de site van de rijksoverheid of van het de stichting !WOON.

U vraagt niet meer huur dan volgens dit puntensysteem is toegestaan. Blijkt uit de berekening dat uw woning een rekenhuur heeft van meer dan € 808,06 (prijspeil 2023), dan gaat het om een geliberaliseerde huurwoning. U mag dan wel zelf de huurprijs bepalen.

U zorgt ervoor dat de geluidisolatie op orde is voor de woningscheidende constructie. De luchtgeluidisolatie en de contactgeluidisolatie van de woningscheidende constructie moeten volgens bouwbesluit minimaal 47 dB bedragen. Constructiesvoorbeelden staan in de Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad. Meer informatie over appartemenet kopen Amsterdam.

Report this page